Skip Navigation

Na rudaí nach mór a bheith ar eolas agat faoi dhrugaí

Na rudaí nach mór a bheith ar eolas agat faoi dhrugaíTá cúig phríomhchineál drugaí a fhéadfaidh giúmar agus iompar an duine a athrú. Tá an chuid is mó de na drugaí seo cuimsithe faoi dhlí ar a dtugtar an tAcht um Mí-úsáid Drugaí.


Díoltar siabhráin dhleathacha, mar a thugtar orthu, i siopaí agus ar an idirlíon. Tá níos mó ná 200 de na drugaí seo, agus meastar iad a bheith dleathach díreach mar nach bhfuil cosc orthu fós. Tá éifeachtaí na ndrugaí seo cosúil leo sin atá ag na drugaí neamhdhleathacha sna cúig phríomhchatagóirí thíos. Substaintí támhshuanacha agus sícighníomhacha atá iontu agus is féidir leo a bheith andúile.

Déanann an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí grúpáil ar dhrugaí atá bunaithe ar a n-úsáideacht agus air sin atá ag teastáil chun a n-úsáid a rialú. Mar shampla, cuimsíonn drugaí atá liostáilte faoi sceideal a haon nach bhfuil aon úsáid leighis acu – drugaí cosúil le LSD agus ‘drugaí dearthóra’ cosúil le heacstais.


Tá an córas seo difriúil ón chóras sa Ríocht Aontaithe áit a gcuirtear drugaí i ngrúpaí bunaithe ar aicmí (A, B, C) de réir mar a théann an dlí i ngleic leo.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live HelperCabhróir Beo
Is é an ról atá againn cúnamh a thabhairt.
Cuireann an tseirbhís Cabhróir Beo duine ar fáil duit chun labhairt leo.
Seirbhís shlán agus faoi rún é seo – ní bheidh fhios ag an mball foirne cé tú féin – agus níl aon chostas ann duitse, úsáideoir na seirbhíse. Níl an tseirbhís seo ar fáil ach i mBéarla amháin.

Seol Cabhróir Beo »
Services Seirbhísí
Déan cuardach do sheirbhísí a bhaineann le drugaí agus alcól
Tá réimse leathan seirbhísí ar fáil ar fud na tíre a bhaineann le drugaí agus alcól.
Déan cuardach anois do sheirbhísí Comhairleoireachta, Oideachais & Oiliúna, Eolais agus Tacaíochta agus Cóireála agus Athshlánúcháin.

Cuardaigh Seirbhísí