Skip Navigation

Nuair atá an t-ólachán ina fhadhb

Nuair atá an t-ólachán ina fhadhbÓlachán mar fhadhb

I measc na gcomharthaí luatha a thugann le fios go bhfuil an t-ólachán ina fhadhb ag duine, áirítear na cinn seo a leanas:

Má aithníonn tú aon cheann de na comharthaí thuas, ba cheart duit machnamh a dhéanamh ar roinnt comhairle a fháil. Cliceáil anseo chun eolas a fháil faoin gcúnamh atá ar fáil.

Má ólann tú go leor nó má cheapann tú go bhféadfá a bheith spleách ar alcól, d’fhéadfadh sé a bheith contúirteach athruithe móra a dhéanamh do do chuid ólacháin gan tacaíocht leighis a fháil.

An bhfuil imní ort faoi dhuine eile?

An bhfuil imní ort faoi na gnásanna ólacháin atá ag duine atá gar duit?

Ní mor na nithe seo a leanas a bheith ar eolas agat:

Ach...Is féidir leat cúnamh agus tacaíocht a fháil duit féin le linn an ama deacair seo. Cuir tú féin ar an eolas faoin gcúnamh atá ar fáil.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live HelperCabhróir Beo
Is é an ról atá againn cúnamh a thabhairt.
Cuireann an tseirbhís Cabhróir Beo duine ar fáil duit chun labhairt leo.
Seirbhís shlán agus faoi rún é seo – ní bheidh fhios ag an mball foirne cé tú féin – agus níl aon chostas ann duitse, úsáideoir na seirbhíse. Níl an tseirbhís seo ar fáil ach i mBéarla amháin.

Seol Cabhróir Beo »
Services Seirbhísí
Déan cuardach do sheirbhísí a bhaineann le drugaí agus alcól
Tá réimse leathan seirbhísí ar fáil ar fud na tíre a bhaineann le drugaí agus alcól.
Déan cuardach anois do sheirbhísí Comhairleoireachta, Oideachais & Oiliúna, Eolais agus Tacaíochta agus Cóireála agus Athshlánúcháin.

Cuardaigh Seirbhísí