Skip Navigation

An áit chun cúnamh a fháil

Tá líon seirbhísí eolais, tacaíochta agus comhairleoireachta ar fáil maidir le halcól agus le fadhbanna a bhaineann le halcól. Is féidir sonraí teagmhála go leor de na seirbhísí seo a fháil ar an rannán seirbhísí ar an láithreán gréasáin drugs.ie

Beidh Líne Chabhrach Drugaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 1800 459 459 in ann cabhrú leat freisin.

Tabhair cuairt ar an gcabhróir beo ar drugs.ie , Luan-Aoine, idir 9 r.n. agus 1 i.n., chun tacaíocht faoi rúin ar líne duine le duine a fháil.

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar do dhochtúir teaghlaigh freisin agus beidh sé nó sí in ann tú a chur ar aghaidh ag an tacaíocht atá de dhíth ort.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live HelperCabhróir Beo
Is é an ról atá againn cúnamh a thabhairt.
Cuireann an tseirbhís Cabhróir Beo duine ar fáil duit chun labhairt leo.
Seirbhís shlán agus faoi rún é seo – ní bheidh fhios ag an mball foirne cé tú féin – agus níl aon chostas ann duitse, úsáideoir na seirbhíse. Níl an tseirbhís seo ar fáil ach i mBéarla amháin.

Seol Cabhróir Beo »
Services Seirbhísí
Déan cuardach do sheirbhísí a bhaineann le drugaí agus alcól
Tá réimse leathan seirbhísí ar fáil ar fud na tíre a bhaineann le drugaí agus alcól.
Déan cuardach anois do sheirbhísí Comhairleoireachta, Oideachais & Oiliúna, Eolais agus Tacaíochta agus Cóireála agus Athshlánúcháin.

Cuardaigh Seirbhísí