Skip Navigation

Typy drog

Povolené a zakázané drogy zvané 'highs'.

Povolené a zakázané drogy zvané 'highs'

Psychoaktivní látky (drogy), které se mohou v Irsku prodávat v obchodech nabízejících produkty související s drogami (tzv. head shopy nebo hemp shopy) a v dalších provozovnách, jako jsou sex shopy či tetovací salony, se označují názvy jako povolené či zakázané drogy ('legal or illegal highs'), 'head shop highs' či 'herbal highs'. Je možné zakoupit je i na internetu. Tyto drogy se prodávají jako alternativy k drogám typu konopí, extáze, kokain, LSD, amfetaminy a heroin.

Existuje několik set typů těchto drog, o kterých dnes víme. Zahrnují drogy, které působí jako:

Některé jsou rostlinné, tzn. že se získávají z rostlin. Jiné jsou syntetické, což znamená, že je člověk vyrábí z chemikálií. Většina jsou směsi jak rostlinných, tak syntetických produktů.

Všechny tyto drogy jsou psychoaktivní látky, to znamená, že mění způsob, jakým člověk uvažuje, cítí a chová se. Jejich účinek na fyzické a duševní zdraví je nepředvídatelný a existuje riziko vzniku návyku.

Není vhodné k humánní spotřebě

Mnohé z těchto drog se prodávají s označením „není vhodné k humánní spotřebě“, čímž ti, kdo tyto drogy prodávají a dodávají, obcházejí zákon a vyhýbají se odpovědnosti za případné negativní následky či rizika. Některé drogy mají zákonné využití v průmyslu nebo ve veterinární péči.

U žádných z těchto drog však nebyla testována jejich bezpečnost při užívání lidmi. Nevíme nic o střednědobých nebo dlouhodobých účincích užívání těchto drog. Některé z nich by mohly mít nebezpečné vedlejší účinky.


Konopí

Hovorové názvy zahrnují: tráva, ganja, seno, hulení.

Konopí

Konopí je rostlina a používá se ve třech hlavních formách. Nejběžnější druh se nazývá pryskyřice, která je k dispozici jako pevné a tmavé kusy nebo bloky. Méně běžné jsou listy a stébla této rostliny, nazývaná 'tráva'. Třetí druh, konopný olej, se v Irsku vyskytuje vzácně.

Konopí se obvykle balí s tabákem do 'jointu' nebo 'spliffu' a poté se kouří, ale lze je rovněž uvařit a jíst.

Účinky – Být „nadopovaný“ konopím vám navodí pocit relaxace, hovornosti a štěstí. Někteří lidé cítí zpomalení času a zaznamenávají větší potěšení z barev, zvuků a chutí. Můžete si navodit silnou touhu po jídle.

Vedlejší účinky – Konopí může ovlivnit vaši paměť a koncentraci a ponechat vás unavené a bez motivace. Nejste-li na konopí zvyklí nebo začnete-li užívat silnější druh než dříve, můžete pocítit úzkost, paniku a zmatek. Mohou u vás nastat přeludy a halucinace.

Rizika – Mnoho lidí považuje konopí za relativně bezpečnou drogu. Avšak výzkum ukazuje, že dlouhodobí uživatelé mohou mít potíže s kontrolou nad užíváním drogy a mohou se stát navyklými osobami. Kouření konopí zvyšuje riziko srdečního záchvatu a vzniku rakoviny, jako je rakovina plic, a rovněž může ovlivnit vaši plodnost. U lidí, kteří mají zatím podprahové mentální poruchy, může konopí vyvolat schizofrenii. V Irsku je po alkoholu druhou nejrozšířenější drogou zjištěnou v těle řidičů pod vlivem alkoholu.


Extáze

Hovorové názvy zahrnují: éčko, koule, pilule či koláč.

Extáze

Extáze se obvykle vyrábí v utajených laboratořích v některých evropských zemích. Prodává se hlavně v tabletách, na kterých jsou různá loga a mají různé provedení. Někdy mohou tablety extáze obsahovat jiné drogy nebo látky.

Účinky – Extáze vám může navodit vyšší bdělost a pocit souladu se svým okolím. Budete se cítit šťastní a klidní a budete cítit vřelé vztahy vůči ostatním lidem. Zvuky, barvy a pocity jsou intenzivnější. Můžete mít více energie, která vám umožní tancovat po dlouhý čas.

Vedlejší účinky – Může dojít ke zvýšení tělesné teploty, krevního tlaku a srdečního tepu. Ostatní tělesné účinky zahrnují bolesti svalů, nevolnost, ztuhlé čelisti a skřípání zuby. Může u vás dojít k silnému pocení, třesu a k bušení srdce. Můžete cítit dehydrataci, zmatek a únavu.

Rizika – Většina povolených drog je testována nejprve na zvířatech, ale uživatelé extáze jsou 'lidská morčata'. Výzkum ukazuje, že pravidelní víkendoví uživatelé prožívají uprostřed týdne zhroucení, které v nich zanechává pocit únavy a deprese často po celé dny. Může trvat celá léta, než poznáme dlouhodobé účinky, ale u některých uživatelů může dojít k nebezpečí vzniku mentálních poruch později během jejich života. Úmrtí v důsledku extáze jsou celkem vzácná, ale mohou nastávat v důsledku srdeční mrtvice, srdečního záchvatu nebo astmatického záchvatu.


Heroin

Hovorové názvy zahrnují: hérák, háčko

Heroin se vyrábí z morfinu, který je jedním z léků, které se připravují z makovicového opia. Užívá se vpichem nebo kouřením, způsobem známým jako 'honění draka'.

Účinky – Heroin vpravený vpichem dodává rychlý nástup vzrušení následovaného mírumilovným pocitem jako ve snu. Cítíte teplo, uvolněnost a ospalost. Bolest, agresivita a sexuální touhy se snižují.

Vedlejší účinky – Vedlejší účinky heroinu a ostatních opiátů (jako je morfin a metadon) zahrnují zácpu a oslabené dýchání. Avšak hlavní nebezpečí heroinu plyne z jeho předávkování a z jeho příjmu vpichem.

Rizika – Co se prodává na ulici jako heroin, často obsahuje i jiné látky, jako je cukr, mouka, mastkový prášek nebo jiné drogy. Tyto látky se mohou zdát neškodné, avšak jejich příjem vpichem může způsobit ve vašem těle rozsáhlé poškození, jako jsou krevní sraženiny, vředy nebo gangréna. Sdílení jehel může také způsobit přenos HIV a hepatitidy B a C. Pravidelné užívání heroinu vede často k návyku, především užíváte-li jej vpichem.

Metadon se používá jako náhražka při léčbě návyku na heroin. Dodává se ve formě zelené tekutiny, kterou musíte vypít jednou denně, abyste zahnali touhu pro heroinu. Nejvážnější riziko v případě metadonu je úmrtí na předávkování.


Kokain

Hovorové názvy zahrnují: koks, sníh, koka

Kokain

Kokain je bílý prášek získaný z listů rostliny koka, která roste především v Jižní Americe. Obvykle se užívá šňupáním prášku vzhůru do nosu. Crack není jiná droga, ale návykovější forma kokainu. Crack, také nazývaný 'rock', 'stone' nebo 'free-base“, se obvykle kouří. Kokain se někdy přijímá vpichem nebo ústy.

Účinky – Kokain je silný stimulant.Dá vám pocit vyšší bdělosti a energie a sníží pocit hladu a žízně.Tyto účinky mohou trvat až po dobu 20 minut po každém použití.Kouření kokainového cracku vyvolává kratší, ale intenzivnější omámení.

Vedlejší účinky – V důsledku silných účinků kokainu jsou jeho uživatelé často vystaveni silnějšímu pocitu potřeby.Velké dávky ve vás mohou vyvolat vyčerpanost, úzkost, deprese a někdy agresivitu.

Rizika – Šňupání kokainu může způsobit trvalé poškození vnitřní části vašeho nosu.Užívání kokainu může poškodit vaše srdce i plíce a vysoké dávky mohou vést k úmrtí v důsledku srdečního záchvatu nebo krevních sraženin.Užívání kokainu spolu s alkoholem zvyšuje nebezpečí srdečního záchvatu a úmrtí.Přijímání kokainu ústy může poškodit sliznici střev.
Deprese, která následuje po omámení, může být vážná a může vést k sebevražedným pokusům.Vzrušení vyvolané dlouhodobým nebo jednorázovým užíváním kokainu může vést k neklidu, ztrátě spánku a tělesné hmotnosti.U některých lidí může dojít ke vzniku paranoidní psychózy, a mohou se začít chovat násilně.Silná potřeba kokainu, především cracku, může ve vás vyvolat nepřetržitou touhu po této droze a můžete zcela ztratit kontrolu nad jejím užíváním.


Amfetaminy

Slangové výrazy zahrnují: nenalezeno

Amfetaminy

Amfetaminy tvoří skupinu stimulujících drog, z nichž některé byly v minulosti užívány jako tablety. Obvykle jsou dodávány jako šedobílý prášek prodávaný v balíčcích složených z papíru a nazývaných 'obálky'. Obvykle se polykají, ale také je lze přijímat vpichem nebo šňupáním. Druh známý jako 'led' nebo 'krystal' lze kouřit.

Účinky – Závisejí na tom, jak drogu užíváte. Malá dávka přijatá ústy ve vás probudí pocit vyšší bdělosti a energie. Vyšší dávky, které si vpíchnete nebo vykouříte, ve vás vyvolají nával radosti. Někteří rychlí uživatelé užívají skokové dávky a stávají se hyperaktivními a hovornými.

Vedlejší účinky – Jako u ostatních stimulujících drog prožijete po omámení drogou následný pád. Vysoké dávky amfetaminů mohou vyvolat paniku, paranoidní stavy a halucinace. Dlouhodobým užíváním může u vás vzniknout stav „amfetaminová psychóza“ se symptomy jako schizofrenie. Paranoidní stav ve vás může vyvolat přechod k násilí, pokud začnete věřit, že jste ohroženi nebo pronásledováni.

Rizika – Amfetaminová psychóza může pokračovat i po ukončení užívání této drogy. Stanete-li se agresivními nebo násilnými, můžete se tak dostat do nebezpečných situací. Rizika plynoucí z vpichování jsou stejná jako u jiných drog, např. u heroinu.

 

Rozpouštědla

Hovorové výrazy zahrnují: čichání lepidel

Rozpouštědla jsou obsažena ve výrobcích, které se nacházejí ve většině domácností, jako jsou lepidla, ředidlo na barvy, odstraňovač laku na nehty, palivo do zapalovače a aerosolové spreje, jako např. deodoranty. Můžete je inhalovat z jimi napuštěné tkaniny, z rukávu nebo přímo z lahve. Aerosol si můžete stříkat přímo do úst. Zneužívání rozpouštědel je nejběžnější mezi teenagery. Pro většinu teenagerů se jedná o přechodný výstřelek, ale může jím způsobit velké problémy jak ve škole, tak doma.

Účinky – Inhalace rozpouštědel může vyvolat omámení či „bzukot“, podobně jako pocit opilosti. Účinky obvykle mizí přibližně po půl hodině. Můžete vypadat opile, mluvit splývavě, potácet se, hihňat se, ztrácet sebekontrolu a poté cítit ospalost.

Vedlejší účinky – Může dojít k vlivu na váš úsudek a můžete se stát agresivními. Běžné jsou také halucinace, zvracení a dočasná ztráta paměti. Po užití budete mít obvykle kocovinu s bolestí hlavy a nedostatečnou koncentrací.

Rizika – Úmrtí ze zneužívání rozpouštědel je vzácné, ale může k němu dojít z celé řady důvodů, a dokonce i po prvním použití. Pod vlivem rozpouštědla bude u vás mnohem vyšší pravděpodobnost nehody. Také u vás může dojít k dušení nebo k udušení - rozpouštědlem, které si nasprejujete na plíce, vašimi zvratky nebo materiálem, který použijete, aby vám pomohl při inhalaci rozpouštědla. Mnoho rozpouštědel též může vyvolat selhání srdce.

 

LSD

Hovorový název: kyselina.

LSD se obvykle dodává v tenkých tabletkách známých jako 'tečky' nebo 'tabulky', nebo na malých čtverečcích z papíru nebo lepenky. Na tabletkách jsou obvykle obrázky nebo loga. Tabletky se polykají.

Účinky – LSD je halucinogenní droga. Přibližně jednu hodinu po příjmu tabletky vznikne halucinace, kdy vaše okolí začne vypadat jinak, neboť barvy, zvuky a předměty budou vypadat nereálně nebo abnormálně. Během této halucinace můžete mít různé vize, slyšet hlasy a bude se vám zdát, že se čas zpomaluje nebo zrychluje. Účinky mohou trvat přibližně 12 hodin.

Vedlejší účinky – Je těžké předpovědět, jaký druh halucinace budete mít. Během špatné halucinace můžete mít pocit vystrašení, ztráty sebekontroly, bláznění nebo umírání. Špatná halucinace je pravděpodobnější, pokud již cítíte úzkost nebo depresi před užitím drogy.

Rizika – Špatná halucinace může vyvolat u některých jedinců duševní onemocnění. Dobré halucinace mohou být rovněž nebezpečné, např. začnete-li věřit, že můžete létat nebo kráčet po vodě. Může u vás dojít i ke zpětným vzplanutím, kdy ucítíte, že jste na krátkou dobu nazpět ve stavu halucinace, a k tomu může docházet během týdnů nebo měsíců po halucinaci. Tato zpětná vzplanutí mohou být tísnivá.

Lysohlávka je halucinogenní houba, která roste volně. Můžete je jíst syrové, uvařit nebo je vylouhovat v čaji. Účinky lysohlávky se podobají mírné, kratší halucinaci po LSD. Jako u LSD můžete mít špatné halucinace, které vás mohou vyděsit. Také existuje nebezpečí, že sníte omylem jedovaté houby v domnění, že se jedná o lysohlávku.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live Helper Live Helper
Jsme tu, abychom pomohli.
Živý pomocník nabízí osobu, se kterou si můžete promluvit.
Tato služba je bezpečná a důvěrná – `příslušný pracovník nepozná vaši totožnost – a pro vás, uživatele služby, je bezplatná. Tato služba je k dispozici pouze v angličtině.

Spustit živého pomocníka
Services Služby
Vyhledávání služeb v oblasti drog a alkoholu
V celé zemi působí široké spektrum organizací působících v oblasti drog a alkoholu.
Vyhledejte organizace poskytující poradenské služby, vzdělávání a výcvik, informační služby, podporu a léčení a rehabilitaci.

Vyhledávání služeb