Skip Navigation

Co potřebujete vědět o drogách

Existuje pět hlavních druhů drog, které mohou změnit vaši náladu nebo vaše chování. Většina těchto drog podléhá zákonu nazvanému Zákon o zneužívání drog.

Depresiva a sedativa se někdy nazývají uklidňující prostředky a stimulující léky a drogy se někdy nazývají povzbuzující prostředky.Mnoho drog nepatří pouze do jednoho druhu.Například konopí může mít účinky depresiva, ale současně vyvolávat euforii a extáze má současně stimulující a halucinogenní účinky.

Drogy zvané též „legal highs“ (povolené drogy) se prodávají v obchodech a na internetu. Existuje více než 200 těchto drog, které jsou považovány za povolené jen z toho důvodu, že dosud nebyly zakázány. Tyto drogy mají podobný účinek jako zakázané drogy spadající do níže uvedených 5 kategorií. Jedná se o narkotika a psychoatkivní látky a mohou být návykové.

Zákon o zneužívání drog kategorizuje drogy podle toho, jak jsou užitečné a co je třeba pro kontrolu jejich užívání. Například Příloha 1 obsahuje drogy bez využití v lékařství – tedy drogy jako LSD a umělé drogy, jako je extáze.

To je odlišné od Spojeného království, kde drogy jsou roztříděny do tříd (A, B, C) podle toho, jak jsou regulované zákonem.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live Helper Live Helper
Jsme tu, abychom pomohli.
Živý pomocník nabízí osobu, se kterou si můžete promluvit.
Tato služba je bezpečná a důvěrná – `příslušný pracovník nepozná vaši totožnost – a pro vás, uživatele služby, je bezplatná. Tato služba je k dispozici pouze v angličtině.

Spustit živého pomocníka
Services Služby
Vyhledávání služeb v oblasti drog a alkoholu
V celé zemi působí široké spektrum organizací působících v oblasti drog a alkoholu.
Vyhledejte organizace poskytující poradenské služby, vzdělávání a výcvik, informační služby, podporu a léčení a rehabilitaci.

Vyhledávání služeb