Skip Navigation

Co máme na mysli, když hovoříme o užívání drog?

Drug UseLidé užívají různé druhy drog. Tyto drogy mohou být povolené nebo zakázané, mohou pomáhat nebo škodit. Každá droga má vedlejší účinky a rizika, ale některé drogy mají více rizik než jiné, především zakázané drogy.

Užívání drog se stalo problémem, který závisí na řadě faktorů.

Tyto jsou:
Jaká droga se užívá
Kdo drogu užívá (především stav mysli a osobnost)
Proč drogu užívají
Kde a
Jak drogu užívají

Různé drogy vytvářejí různé problémy různým lidem. Tyto problémy vyžadují různé odpovědi. Pro porozumění této problematiky musíte vědět, co se odehrává v životě člověka, který užívá drogu a jakou drogu užívá.
V této brožuře sledujeme problematiku užívání zakázaných drog. Nejběžněji užívanými
zakázanými drogami jsou konopí, extáze, heroin a kokain.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live Helper Live Helper
Jsme tu, abychom pomohli.
Živý pomocník nabízí osobu, se kterou si můžete promluvit.
Tato služba je bezpečná a důvěrná – `příslušný pracovník nepozná vaši totožnost – a pro vás, uživatele služby, je bezplatná. Tato služba je k dispozici pouze v angličtině.

Spustit živého pomocníka
Services Služby
Vyhledávání služeb v oblasti drog a alkoholu
V celé zemi působí široké spektrum organizací působících v oblasti drog a alkoholu.
Vyhledejte organizace poskytující poradenské služby, vzdělávání a výcvik, informační služby, podporu a léčení a rehabilitaci.

Vyhledávání služeb