Skip Navigation

Poznejte skutečnost o drogách

Poznejte skutečnost o drogáchMýtus: "Všechny drogy jsou návykové"
Skutečnost: Některé drogy vyvolávají návyk nebo závislost mnohem rychleji než jiné drogy. Neexistuje žádný důkaz, že lidé se stávají závislými po jednom nebo dvou užitích nebo že každý, kdo zkusí drogu, se stane navyklým. Dokonce jediné užití drogy může způsobit vážné problémy. Návyk závisí na tom kdo, proč, jak a jakou drogu užívá.

Mýtus: "Problémy mají pouze osoby navyklé na drogy"
Skutečnost: Návyk nebo závislost nejsou jediným problémem, který drogy mohou způsobit. Někteří lidé mají problémy po prvním užití drogy nebo se problémy mohou vyvíjet, užíváte-li je častěji. Droga může ovlivnit vaše fyzické a duševní zdraví, váš rodinný život, vaše vztahy, zaměstnání nebo studium. Užívání zakázaných drog vás také může dostat do potíží se zákonem nebo vám způsobit finanční problémy.

Mýtus: "Všechny zakázané drogy jsou stejně škodlivé"
Skutečnost: Různé drogy vám mohou uškodit různými způsoby. Některé drogy, jako je heroin, jsou považovány za více nebezpečné, neboť u nich dochází k vyššímu riziku návyku a předávkování nebo protože jsou přijímány vpichem. Každá droga má však svá vlastní rizika. Drogy jsou často popisovány jako „tvrdé“ nebo „měkké“, ale není to takto jednoduché.

Mýtus: "Mé dítě je náladové a ztrácí zájem o školu - určitě bere drogy"
Skutečnost: Rodiče se často ptají, jak mohou poznat, zda jejich dítě užívá drogy. Ale seznamy projevů a symptomů musíte brát obezřetně. Mnoho možných příznaků, jako jsou změny nálady nebo ztráta zájmu o koníčky nebo o studia, patří k běžnému chování teenagerů. Lepší, než činit ukvapené závěry, je s nimi pohovořit. Zjistíte-li, že vaše dítě užívá drogy, nepodléhejte panice. Zjistěte podrobnosti o užívání drog - jakou drogu užívá, jak dlouho a proč. Pohovor s vyškoleným specialistou vám může pomoci v rozhodnutí, jaký postup zvolit. Vašemu dítěti můžete pomoci vytvořit rozumný postoj vůči drogám tím, že mu ukážete svůj vlastní rozumný postoj ke drogám - především k povoleným drogám, jako je alkohol nebo léky.

Mýtus: "Mladí lidé jsou k drogám pokoušeni jejich překupníky"
Skutečnost: Většina mladých lidí je k zakázaným drogám přivedena svými kamarády nebo někým, koho znají. V mnoha případech jsou drogy spíše „přitahovány“ než 'přitlačovány' - člověk o ně sám požádá, často jen ze zvědavosti.

Mýtus: "Povolené a zakázané drogy pořizované z tzv. „head shopů“ jsou bezpečnější než jiné zakázané drogy."
Tyto drogy nebyly testovány na lidech a na balení se dokonce uvádí, že nejsou určeny pro humánní spotřebu. Je k dispozici jen velmi málo informací o tom, co je v nich obsaženo, případně jaké jsou jejich krátkodobé či dlouhodobé účinky. Je známo, že některé způsobují selhání ledvin, srdeční problémy, paranoiu a záchvaty.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live Helper Live Helper
Jsme tu, abychom pomohli.
Živý pomocník nabízí osobu, se kterou si můžete promluvit.
Tato služba je bezpečná a důvěrná – `příslušný pracovník nepozná vaši totožnost – a pro vás, uživatele služby, je bezplatná. Tato služba je k dispozici pouze v angličtině.

Spustit živého pomocníka
Services Služby
Vyhledávání služeb v oblasti drog a alkoholu
V celé zemi působí široké spektrum organizací působících v oblasti drog a alkoholu.
Vyhledejte organizace poskytující poradenské služby, vzdělávání a výcvik, informační služby, podporu a léčení a rehabilitaci.

Vyhledávání služeb