Skip Navigation

Co je standardní drink?

Co je standardní drink?

V Irsku obsahuje standardní drink asi 10 gramů čistého alkoholu. Ve Spojeném království obsahuje standardní drink, též tzv. alkoholová jednotka, asi 8 gramů čistého alkoholu.
Několik příkladů standardního drinku:

Láhev vína s obsahem alkoholu asi 12,5 % obsahuje asi sedm standardních drinků.

Jaké jsou pokyny pro pití s minimálním rizikem?

Pokyny pro dospělé, jak pít s minimálním rizikem:

Drinky by měly být rozloženy v celém týdnu, neměly by být spotřebovány během jednoho večera. Konzumace větší než bezpečné dávky může škodit.

Pamatujte, že míry drinků nejsou vždy stejné. Drink z restaurace a drink, který si nalijete sami, se může značně lišit.

Tyto týdenní limity se nevztahují na dospívající mládež ani na těhotné ženy či osoby nemocné, vyčerpané nebo užívající léky. Pro dospívající mládež je zdravější alkohol nepít vůbec.

Co je flám?

Jako flám se označuje akce, na které pijeme příliš mnoho. To znamená, že vypijeme 5 nebo více standardních drinků. „Flámování“ představuje škodlivé pití, které pravděpodobně zvýší riziko nehody, úrazu, násilí či otravy.

Vypití více než 5 standardních drinků najednou může závažně zvýšit škodlivé účinky pití.

Jak dlouho účinky pití přetrvávají?

Obecně platí, že účinek alkoholu začnete pociťovat po 5 až 10 minutách pití. Každý standardní drink pak potřebuje jednu hodinu, aby jej váš tělesný systém zpracoval.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live Helper Live Helper
Jsme tu, abychom pomohli.
Živý pomocník nabízí osobu, se kterou si můžete promluvit.
Tato služba je bezpečná a důvěrná – `příslušný pracovník nepozná vaši totožnost – a pro vás, uživatele služby, je bezplatná. Tato služba je k dispozici pouze v angličtině.

Spustit živého pomocníka
Services Služby
Vyhledávání služeb v oblasti drog a alkoholu
V celé zemi působí široké spektrum organizací působících v oblasti drog a alkoholu.
Vyhledejte organizace poskytující poradenské služby, vzdělávání a výcvik, informační služby, podporu a léčení a rehabilitaci.

Vyhledávání služeb