Skip Navigation

Je správné mluvit ...a poslouchat!

Mluvit o drogách a o jejich užívání může být obtížné. Můžete se přitom cítit rozpačitě, protože o této záležitosti nemáte dostatečné znalosti. Možná, že si nedůvěřujete v tom, že můžete k druhé osobě hovořit a ovlivnit ji. Nemusíte to dělat sami, můžete získat další informace a podporu.

Pokud někdo, koho znáte, užívá drogy nebo se domníváte, že užívá drogy:

Kde mohu získat více informací a podporu?

Správa zdravotních služeb (HSE) disponuje zaměstnanci vyškolenými pro vzdělávání v problematice drog se zaměřením pro vaši oblast. Rovněž poskytuje poradenské a léčebné služby. Také řada dobrovolnických agentur rovněž poskytuje vzdělávání, poradenství a léčbu po celé zemi.

Bezplatná telefonní linka: Drogová helpline 1800 459 459 (pondělí - pátek, 9:00 - 17:00)
Služby podpory v oblasti drog naleznete zde

Pokud vy nebo někdo, koho znáte, potřebuje okamžitou pomoc

Naleznete-li někoho ve stavu netečnosti nebo v bezvědomí:

Domníváte-li se, že někdo užil drogy a potřebuje pomoci:

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live Helper Live Helper
Jsme tu, abychom pomohli.
Živý pomocník nabízí osobu, se kterou si můžete promluvit.
Tato služba je bezpečná a důvěrná – `příslušný pracovník nepozná vaši totožnost – a pro vás, uživatele služby, je bezplatná. Tato služba je k dispozici pouze v angličtině.

Spustit živého pomocníka
Services Služby
Vyhledávání služeb v oblasti drog a alkoholu
V celé zemi působí široké spektrum organizací působících v oblasti drog a alkoholu.
Vyhledejte organizace poskytující poradenské služby, vzdělávání a výcvik, informační služby, podporu a léčení a rehabilitaci.

Vyhledávání služeb