Skip Navigation

Proč lidé užívají drogy?

Proč lidé užívají drogy?Různí lidé užívají různé drogy z různých důvodů. Můžete experimentovat s drogami ze zvědavosti, protože to dělají vaši přátelé, nebo abyste unikli nudě či starostem. Některé drogy také můžete brát proto, abyste změnili, jak se cítíte. Můžete se také domnívat, že drogy jsou zábavné či módní.

V užívání drogy můžete pokračovat, protože se vám to líbí nebo protože je to součástí vašeho společenského života či kultury. To se obvykle nazývá 'rekreační' užívání drog.

Někdy se užívání drog může stát důležitou součástí vašeho života. To může být způsobeno emočními, psychologickými nebo sociálními problémy, které prožíváte. Některé drogy vás mohou učinit navyklými nebo závislými, ztratíte-li kontrolu nad jejich užíváním a začnete cítit, že bez drogy nemůžete dále fungovat.

Někteří lidé užívají více než jednu drogu současně - to se nazývá „multidrogové užívání“. Užívání více drog současně může být nebezpečné, neboť účinky a vedlejší účinky se spojují dohromady. To zahrnuje kombinování zakázaných drog s povolenými drogami, jako je alkohol nebo léky. Například užívání alkoholu s kokainem zvyšuje nebezpečí vzniku nepravidelného srdečního rytmu, srdečního záchvatu a dokonce úmrtí.

Na problémy způsobené užíváním drog neexistují jednoduché odpovědi, ale znalost faktů vám může pomoci zacházet s problematikou drog.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live Helper Live Helper
Jsme tu, abychom pomohli.
Živý pomocník nabízí osobu, se kterou si můžete promluvit.
Tato služba je bezpečná a důvěrná – `příslušný pracovník nepozná vaši totožnost – a pro vás, uživatele služby, je bezplatná. Tato služba je k dispozici pouze v angličtině.

Spustit živého pomocníka
Services Služby
Vyhledávání služeb v oblasti drog a alkoholu
V celé zemi působí široké spektrum organizací působících v oblasti drog a alkoholu.
Vyhledejte organizace poskytující poradenské služby, vzdělávání a výcvik, informační služby, podporu a léčení a rehabilitaci.

Vyhledávání služeb