Skip Navigation

Kde získat pomoc

Kde získat pomoc

Existuje celá řada informačních, podpůrných a poradenských organizací, které poskytují podporu v oblasti alkoholu a problémů spojených s alkoholem. Kontaktní údaje mnohých z těchto organizací lze nalézt v části Služby na webu drugs.ie

Pomoc naleznete také na drogové helpline na čísle 1800 459 459.

Navštivte živého pomocníka drugs.ie, který vám od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 poskytne důvěrnou online podporu.

Můžete také navštívit svého praktického lékaře, který vás bude schopen odkázat na organizaci dle vašich potřeb.

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live Helper Live Helper
Jsme tu, abychom pomohli.
Živý pomocník nabízí osobu, se kterou si můžete promluvit.
Tato služba je bezpečná a důvěrná – `příslušný pracovník nepozná vaši totožnost – a pro vás, uživatele služby, je bezplatná. Tato služba je k dispozici pouze v angličtině.

Spustit živého pomocníka
Services Služby
Vyhledávání služeb v oblasti drog a alkoholu
V celé zemi působí široké spektrum organizací působících v oblasti drog a alkoholu.
Vyhledejte organizace poskytující poradenské služby, vzdělávání a výcvik, informační služby, podporu a léčení a rehabilitaci.

Vyhledávání služeb