Skip Navigation

Kur meklēt palīdzību

Ir vairākas iestādes, kas sniedz informācijas, atbalsta un konsultāciju pakalpojumus saistībā ar alkoholu un tā lietošanu radītajām problēmām. Daudzu iestāžu kontaktinformācija ir atrodama drugs.ie tīmekļa vietnes pakalpojumu sadaļā

Jums var noderēt arī HSE narkotiku palīdzības līnija 1800 459 459.

Apmeklējiet drugs.ie Live Helper Pirmdien-piektdien, 9:00-13:00, lai saņemtu personīgu un konfidenciālu atbalstu.

Jūs varat griezties arī pie sava ģimenes ārsta, kas norādīs, kur var saņemt jums vajadzīgo palīdzību

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live Helper Live Helper
Mēs jums palīdzēsim.
Live Helper cilvēki jūs uzklausīs.
Tas ir konfidenciāls bezmaksas pakalpojums – jūsu identitāte darbiniekiem paliks nezināma un jums par to nebūs jāmaksā. Šis pakalpojums ir pieejams tikai angļu valodā.

Palaist Live Helper
Services Pakalpojumi
Alkohola un narkotiku palīdzības dienestu meklēšana
Īrijā ir pieejams plašs palīdzības pakalpojumu klāsts tiem, kam ir problēmas alkoholu un narkotikām.
Meklējiet iestādes, kas sniedz konsultāciju, izglītības un apmācības, informācijas, atbalsta, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumus.

Meklēt pakalpojumus